Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

feszyn
feszyn
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapoziomki poziomki
feszyn
Jak zapytasz jak się trzymam, wiedz że nie trzymam się wcale. 
Nie wiem co ze sobą zrobić i nie wiem co będzie dalej.
Czuję ból w żołądku, w głowie, dziwnie mi bije serce.
Wiem że znasz to, ale ja mam dzisiaj tego dużo więcej.
Reposted fromnoone97 noone97 viapoziomki poziomki
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viapoziomki poziomki

June 29 2015

feszyn
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viashineon shineon
feszyn
1571 542e 500
Reposted fromrol rol viashineon shineon
feszyn
1320 0cd7
Reposted fromfelicka felicka viashineon shineon
feszyn
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamirabell mirabell
feszyn
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viamirabell mirabell
feszyn
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viamirabell mirabell
feszyn
4926 446e 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
feszyn
6411 100a 500
0290 2b44
feszyn
5384 4271
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
feszyn
feszyn
feszyn
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahomefromhome homefromhome
feszyn
2263 8d1d
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
feszyn
2283 1900 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
feszyn
1151 61b3
Reposted fromlittlefool littlefool viashineon shineon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl